Od roku 2014 vyučuji hru na fagot a zobcovou flétnu na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů v Havířově. Mou snahou je podporovat zájem dětí zejména o fagot. Moji žáci se účastní akcí školy, soutěží jako (Pro Bohemia, Zlatý oříšek, Soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy aj.), dále spolupracují s orchestry jako Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná a Moravskoslezská Sinfonietta. Účastní se také Letní fagotové akademie v Ratajích nad Sázavou. Společně koncertujeme v zahraničí (Litva, Německo, Rakousko). Spolupracujeme s profesory Pražské konzervatoře panem Ondřejem Roskovcem a Tomášem Františem.

Jindřich Byrtus – fagot (studium uk. v roce 2016)

Petra Mojová – fagot (studium uk. v roce 2018)

Jan Čurda – fagot (studium uk. v roce 2020)
– 2018 1. cena a laureát soutěže pro Bohemia
– 2018 1. cena a absolutní vítěz dvouplátkových nástrojů MŠMT ČR
– 2018 2. cena v ústředním kole MŠMT ČR
– 2018 finalista soutěže Zlatý oříšek 2018
– 2020 přijat ke studiu na Pražské konzervatoři

Matyáš Hons – fagot
– 2022 1. místo s postupem do okresního kola MŠMT

Jan Peichl – fagot
– 2021 2. místo v Mezinárodní soutěži ZUŠ Zdeňka Buriana
– 2022 1. místo s postupem v okresním kole MŠMT s postupem
– 2022 1. místo v krajském kole MŠMT
– 2023 čestné uznání v mezinárodní soutěži Pro Bohemia